[LUMOS Event] Lễ ký kết hợp tác cổ đông chiến lược thương hiệu Lumos

22/07/2021|Admin

Dodivas là một thẩm mĩ viện được đầu tư tiêu chuẩn 5 sao phù hợp với định hướng tiêu chuẩn 5 sao của Lumos. Sự hợp tác này sẽ đánh dấu để cả hai tổ chức có sự phát triển với tốc độ nhanh nhất. Lễ ký kết hợp tác cổ đông chiến lược thương hiệu Lumos & Viện thẩm mỹ Dodivas đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 07/01/2021, đánh dấu bước trưởng thành rõ rệt của thương hiệu mỹ phẩm Lumos trên thị trường.